ویژگی‌های محصول
ایجاد بافت یکدست و طبیعی
مناسب برای تمامی پوست
پوشاننده عیوب سطحی پوست